DELTAGARINFORMATION

RAMBOLL STOCKHOLM HALVMARATHON VIRTUAL EDITION 2020 | (message in English below) 

INFÖR LOPPET

1. Ladda ner appen. Som anmäld löpare får du ett email med en länk till appen samt ditt registrerings-ID onsdag (2/9). 

2. Läs igenom FAQ:n om appen. Där finns svar på de vanliga frågorna och tips på hur du får ut det mesta av ditt lopp. Du hittar den HÄR.

3. Bestäm var du ska springa och bekanta dig med din individuella bana. Tänk på att välja en bana där du har bra täckning så att GPS-funktionen fungerar optimalt. Tänk också till kring vätska. Det är bra att ha funderat ut när och med vad du vill fylla på energidepåerna. 

4. Ladda ner din nummerlapp. Klicka på ditt namn i startlistan och ladda ner din nummerlapp. Vi tror att du som springer med nummerlapp kommer få lite extra hejarop från människor som ser dig under ditt lopp.

5. Spring med eller utan våra ljudupplevelser. Bestäm dig för om du vill springa utan ljud, med eget ljud eller med våra ljudupplevelser. Om du vill ta del av våra ljudupplevelser utan störningar måste ljudfilerna ha laddats ner innan loppet. Du gör detta genom ”Mitt lopp –> ”logga in” –> ”ljudupplevelser”. Vi föreslår att du använder WIFI- uppkoppling när du laddar ner.

6. Titta på inspirationsvideon. Inne i appen finns en video där vi peppar dig inför loppet. Det är en kort inspirationsvideo som vi rekommenderar att du tittar på innan start för att ladda de mentala batterierna.

7. Starta loppet. Tidtagningen börjar när du tryckt på ”Start Tracking” och nedräkningen har kommit till noll. Nedräkningen är tio sekunder lång. Kom ihåg att när tidtagningen har börjat så kan du inte börja om så se till att ha allt på plats innan du startar tidtagningen.

8. Fira! Se till att fira din insats ordentligt när du gått i mål. Dela din upplevelse och tagga #mittvrlopp och #rambollstockholmhalvmarathon – då hjälps vi åt att inspirera varandra och du har även möjlighet att vinna priser i vår Instagramtävling!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM APPEN 

När du använder Ramboll Stockholm Halvmarathons app kommer din tid och distans mätas samtidigt som du kommer kunna ta del av ljudupplevelser. Familj och vänner kan följa dig live via appen OBS! För att få den fulla upplevelsen är appen beroende av bra mobiltäckning och GSM-nät. För live tracking och tidtagning såväl som för att få ljudet uppspelat på rätt position så är 3G/4G nödvändigt. Ha gärna telefonen i mobilhållare på armen.

CHECKLISTA FÖR ATT TIDTAGNING OCH LJUDFILER SKA FUNGERA

 • Senaste app-versionen nedladdad från Appstore/GooglePlay?
 • Inloggad med inloggningsuppgifterna från ditt startbevis?
 • Aktiverat mobildata i telefonen?
 • Aktiverat platstjänster/GPS-service på telefonen?
 • Bra täckning på det ställe där man som deltagare har tänkt att starta loppet. Om inte, välj ett annat ställe med bättre täckning.
 • Starta inte under ett tak eller inomhus.
 • Bär inte telefonen på ett ställe där GPS-signalen riskerar att blockeras. Inte i botten av en ryggsäck etc.
 • Tillåt push-notiser för tidtagning
 • Se till att din telefon är laddad.
 • Använd inte andra ljudkällor eller appar som spelar ljud under loppet (T.ex Spotify)
 • Om du får ett telefonsamtal under loppet så kom ihåg att öppna Halvmarans app igen efter att du har avslutat samtalet.

HUR ANVÄNDER JAG APPEN?

All teknisk information som du behöver om Ramboll Stockholm Halvmarathon Virtual Edition-appen hittar du HÄR.

OBS! VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ANVÄNDER EN ANDRIOD SMARTPHONE 

Standardläget i Android-smartphones kan tyvärr resultera i att GPS-trackingen inte fungerar optimalt varför det kan behöva göras manuella ändringar. Läs mer HÄR.

EFTER LOPPET 

Medalj: I tackbrevet som mejlas ut några dagar efter att du har genomfört loppet kommer du få en länk till en hemsida där du kostnadsfritt beställer din medalj. Det kan dröja några veckor innan din medalj kommer fram, men inom en månad ska alla deltagare ha fått ta emot sin medalj.

Resultatlista: Ditt resultat hamnar i loppets resultatlista.

Diplom: Ditt diplom kan du ladda ner direkt efter att du genomfört loppet inne i startlistan.

Målfoto – Glöm inte att ta en selfie när du gått i mål och använd ett av de tre sociala medier-anpassade filter som finns i appen. Posta din bild från ditt virtuella lopp på Instagram och tagga #mittvrlopp och #rambollstockholmhalvmarathon – och du har chans att vinna grymma priser!

PARTICIPANT INORMATION

RAMBOLL STOCKHOLM HALVMARATHON VIRTUAL EDITION 2020 | Here you will find all the information you need to participate in Ramboll Stockholm Halvmarathon 4 – 6 September

BEFORE THE RACE

1. Download the app. As a registered runner, you will receive a separate email with a link to the app and your registration ID tomorrow Wednesday (2/9). 

2. Read the FAQ about the app. Here you will find answers to common questions and tips on how to get the most out of your race. You can find it HERE.

3. Decide where to run and familiarize yourself with your individual course. Remember to choose a course where you have good cell phone reception to optimize the GPS function. Also think about rehydration. It is good to think about when and where you want to refuel.

4. Download your bib. Click on your name in the start list and download your bib. We’re pretty sure that those of you that run with a bib will get a little extra cheering from people that see you running.

5. Run with or without our audio experiences. For you to be able to experience the music, pep talks, interviews etc., you have to download the files with music to your device separately by pressing ”My Race” –> Log in —> ”Audio experience”. Though it is possible to run more apps on the same time while the race-app is running we highly recommend you to only use the Ramboll Stockolm Halfmarathon app.

6. Watch the inspirational video. In the app there is a video where we pump you up before the race. This is a short inspirational video that we recommend that you watch before starting the race to get you charged and ready to run!

7. Start of the race. Tracking starts when you press ”Start Tracking” and the countdown has reached zero. The countdown is ten seconds long. Remember that when the tracking has started, you can not restart the race, so make sure you have everything in place before you start tracking.

8. Celebrate! Make sure you celebrate your performance properly when you reach the finish line. Share your experience and tag #mittvrlopp and #rambollstockholmhalvmarathon – that way we’ll inspire each other and you also have the opportunity to win prizes in our Instagram competition!

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE APP

When using the Ramboll Stockholm Halfmarathon app, your time and distance will be measured while family and friends can follow you live via the app and web. To get the intended user experience, the app is very much depending on good mobile network and GPS coverage. For live timing & tracking as well as audio on the right track positions 3G/4G is essential.

 
CHECKLIST TO MAKE SURE TRACKING AND AUDIO WORKS
Youtube
Vimeo
Google Maps